Hoppa till sidans innehåll

Förebyggande åtgärder


Värdegrunden skall alltid prägla våra och handlingar och vi arbetar alltid aktivt med förebyggande åtgärder utifrån värdegrunden. Ett agerande som kränker, generar eller på annat sätt stör träning/tävling, spelare/tränare/annan närvarande person t.ex. annan badgäst eller på något annat sätt strider mot innehållet i värdegrunden är anmärknings-värd misskötsamhet. Vuxna med ledaruppgifter har fått ett förtroendeuppdrag som kan dras in vid missbruk av sin ledarroll. Anmärkningsvärd misskötsamhet kan även vara olämpligt uppträdande under icke tränings- och tävlingstid. Vid grov misskötsamhet tar styrelsen beslut om eventuell påföljd och följer dessa ärenden.

 

Rapportering

 

Anmärkningsvärd misskötsamhet

Det är allas ansvar att säga till om en anmärkningsvärd misskötsamhet uppstår. Det ska ske under träning/tävling med spelare/tränare/annan närvarande person när detta uppstår. Upphör inte misskötsamhet att gälla ska detta rapporteras till styrelsen och anses som en grov misskötsamhet.

 

Grov misskötsamhet

Rapportering sker omgående till någon närstående person inom föreningen, sektionen, någon kollega, ansvarig ledare eller styrelse vid grov misskötsamhet. Antingen direkt av individ som upplever att han/hon utsatts för kränkande behandling, alternativt av annan individ som uppfattat att kränkande behandling försiggått. Skriv ner datum, klockslag, vad som hänt, samt eventuellt vittne. Observera att sekretess ska beaktas.

 

Sexuella trakasserier av brottslig karaktär polisanmäls. Styrelsen ska omgående få kännedom om sexuella trakasserier och mobbning för att snabbt kunna agera.

 

 

Åtgärder

Styrelsens ansvar är att omgående höra båda parter och dokumentera parternas upplevelser. Observera att sekretess ska beaktas. Beroende på allvarlighetsgrad kan styrelsen genom samtal och överenskommelse med båda parter, som är baserat på två olika åtgärdsnivåer.

 

Den första åtgärdsnivån är att ta fram en handlingsplan, som båda parter kan acceptera, för att få missförhållandet att upphöra och där det klart och tydligt framgår varför det tidigare handlandet har upplevts som ovälkommet eller kränkande.

Den andra åtgärdsnivån är att disciplinära åtgärder vidtas såsom varning, avstängning, uppsägning eller polisanmälan.

Uppdaterad: 20 FEB 2013 08:52 Skribent: Carl-Fredrik Edgren

fb1

 

Sponsorer

http://www.fenvalter.se/

 

Hi5_Webbknapp_Final_5

 
Visa större karta


 

Postadress:
DK Botten Härnösand - Sportdykning
C/o Lennart Högel, Brunnshusgatan 53
87133 Härnösand

Besöksadress:
Sälsten 9
87127 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0708514240
E-post: This is a mailto link

Se all info